SDB-61501_OPN-Gleitmetall-Montagespray_Anti_Seize_(DE)