SDB-66078_OPN-Gleitmetall-Montagepaste-Anti-Seize-ALU-BASIS_1000g_(DE)