SDB-66075_OPN-Gleitmetall-Montagepaste-Anti-Seize-ALU-BASIS_500g_(DE)