SDB-66066_OPN-Gleitmetall-Montagepaste-Anti-Seize-ALU-BASIS_25kg_(DE)